დაწყებითი კლასები (I-VI კლასები):

სწავლა მიმდინარეობს ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნების შესაბამისად. ისწავლება ყველა სავალდებულო საგანი.

მოსწავლეთა რაოდენობა კლასში: 20 მოსწავლე (+/- 1-2 მოსწავლე).

პირველი კლასიდან ჯგუფი იყოფა ინგლისურსა და რუსულში

მეხუთე კლასიდან ჯგუფი იყოფა ინგლისურში, რუსულსა და მათემატიკაში.

ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილი დისციპლინების გარდა, მოსწავლეები დამატებით სწავლობენ:

· ინგლისური ენა – ზეპირმეტყველების კურსი „ვისაუბროთ ინგლისურად“ (V-VI კლასები)

· რუსული ენა (I-IV კლასები)

· მეტყველება (III-IV კლასები)

· ჭადრაკი (I-II კლასები)

· ქართული ცეკვა (I-III კლასები)

· ცურვა

სურვილისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით:

· ქართული ხალხური სიმღერის გუნდი

· ქართული ხალხური ცეკვის ანსამბლი

· წყალბურთის სპორტული სექცია

· საგნობრივი წრეები

სწავლის დრო: I-VI კლასის მოსწავლეები სკოლაში იმყოფებიან 9:30-17:00 საათამდე. 14:40-17:00 საათამდე.

მოსწავლეთა კვება: I-VI კლასის მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ორჯერადი კვებით – ლანჩი და სადილი.

თავისუფალი გაკვეთილი: I-VI კლასის მოსწავლეებს, იმის გამო, რომ სკოლაში არიან 9:30-17:00 საათამდე, სისტემატურად უტარდებათ, სპეციალურად მათთვის მოწყობილ ტერიტორიაზე, ღია სივრცეში, თავისუფალი გაკვეთილები.