ვისწავლოთ ერთად,
წარმატებული მომავლისათვის!

ჩვენ უზრუნველვყოფთ   მოსწავლეებისა და მასწავლებლების მზაობას მათ წინაშე მდგარი გამოწვევებისადმი.  ჩვენ უზრუნველვყოფთ საუკეთესო განათლებას ყველა მოსწავლისათვის, თითოეულ მათგანს შევუქმნით ისეთ სასწავლო გარემოს, რომელიც ხელს შეუწყობს მათი ინტელექტუალური და შემოქმედებითი შესაძლებლობების განვითარებას,  უწყვეტი თვითგანვითარების მოთხოვნილების, აქტიური სამოქალაქო პოზიციის,  ჯანსაღი ცხოვრების წესის  კულტურისა და სოციალური ადაპტაციის უნარის ჩამოყალიბებას.  ჩვენ უზრუნველვყოფთ პედაგოგების უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას და ხელს ვუწყობთ ხარისხზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო სივრცის ჩამოყალიბებას.

მოსწავლეთა რაოდენობა
0
პედაგოგები
0
ადმინისტრაცია
0
კმაყოფილი მომხმარებელი
0 %

იმის გამო რომ, სკოლა იღებს პასუხისმგებლობას:

რატომ ვართ საუკეთესო?

  • შეასრულოს ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნები;
  • შექმნას პირობები მოსწავლეთა ისეთი პიროვნული მახასიათებლების ჩამოყალიბებისთვის, როგორიცაა, სოციალური ინტელექტი, მიღწევის მოტივაცია;
  • შექმნას პირობები დიფერენცირებული სწავლების განსახორციელებლად;
  • ხელი შეუწყოს ინტერკულტურულ კომუნიკაციას სკოლის საგანმანათლებლო სივრცეში;
  • ხელი შეუწყოს საერთო ფასეულობებზე დაფუძნებული თანამშრომლობითი საგანმანათლებლო სივრცის ფორმირებას.

წარმატება აქ იწყება

ჩვენ უნდა აგვირჩიოთ იმიტომ, რომ:

01

სკოლის ძლიერი მხარეები

02

ჩვენი ძალისხმევა

03

მიღწეული მიზანი

რას ფიქრობენ ჩვენზე

უკუკავშირი

ღონისძიებები, ახალი ამბები

სიახლე