შპს თბილსის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა-ლიცეუმი „მწიგნობართუხუცესი“

დღის რეჟიმი

(2021-2022 სასწავლო წელი)

 

გაკვეთილი

საათი

I გაკვეთილი

930 – 1015

II გაკვეთილი

1020 – 1105

III გაკვეთილი

1115 – 1200

IV გაკვეთილი

1210 – 1255

V გაკვეთილი

1305 – 1350

VI გაკვეთილი

1355 – 1440

VII გაკვეთილი

1445 – 1525

VIII გაკვეთილი

1530 – 1610

IX გაკვეთილი

1615 – 1700