კათედრები

ესთეტიკური აღზრდა

კათედრები

ესთეტიკური აღზრდა

პიროვნების აღზრდასა და ჰარმონიულ განვითარებაშიმნიშვნელოვან როლს თამაშობს მისი ხელოვნებასთან ზიარება. სწორედ ეს ფუნქცია აქვს სკოლაში ესთეტიკური აღზრდის საგნებს. მათიშესწავლა უვითარებს მოსწავლეს სამყაროს მშვენიერების აღქმის უნარს, წარმოსახვას, შემოქმედებითობას, თვითგამოხატვის, კრიტიკული აზროვნების უნარებს,უღვივებს აღმოჩენისა და სიახლის ძიების სურვილს, რაც აუცილებელია მოსწავლის ნებისმიერი მომავალი საქმიანობისთვის და ამზადებს მას ცხოვრებისეული გამოწვევებისთვის.

კათედრები

ესთეტიკური აღზრდა

მეშველიანი ცირა

კათედრის გამგე, უფროსი მასწავლებელი, მუსიკა

კოპალიანი ქეთევან

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, პრაქტიკოსი მასწავლებელი

იზორია მაია

უფროსი მასწავლებელი, ხელოვნება

შათირიშვილი ქეთევან

პრაქტიკოსი მასწავლებელი, მუსიკა

მჭედლიძე სტელა

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, პრაქტიკოსი მასწავლებელი

ფოცხიშვილი თამარი

ქართული ცეკვა, პრაქტიკოსი მასწავლებელი

ჟღენტი თამარ

ქართული ცეკვა, პრაქტიკოსი მასწავლებელი

ხუბერაშვილი დავით

ქართული ცეკვა, პრაქტიკოსი მასწავლებელი

ხურციძე გივი

ქართული ცეკვა, პრაქტიკოსი მასწავლებელი

მარინა ჭუბაბრია

უფროსი მასაწავლებელი, ხატვა