კათედრები

ქართული ენა და ლიტერატურა

კათედრები

ქართული ენა და ლიტერატურა

პიროვნების აღზრდასა და ჰარმონიულ განვითარებაშიმნიშვნელოვან როლს თამაშობს მისი ხელოვნებასთან ზიარება. სწორედ ეს ფუნქცია აქვს სკოლაში ესთეტიკური აღზრდის საგნებს. მათიშესწავლა უვითარებს მოსწავლეს სამყაროს მშვენიერების აღქმის უნარს, წარმოსახვას, შემოქმედებითობას, თვითგამოხატვის, კრიტიკული აზროვნების უნარებს,უღვივებს აღმოჩენისა და სიახლის ძიების სურვილს, რაც აუცილებელია მოსწავლის ნებისმიერი მომავალი საქმიანობისთვის და ამზადებს მას ცხოვრებისეული გამოწვევებისთვის.

კათედრები

ქართული ენა და ლიტერატურა

ვაშაკიძე ნანა

კათედრის გამგე, უფროსი მასწავლებელი

ტაბატაძე თეა

უფროსი მასწავლებელი

იზორია მაია

უფროსი მასწავლებელი, ხელოვნება

ვაშაკიძე ნანა

კათედრის გამგე, უფროსი მასწავლებელი

ტაბატაძე თეა

უფროსი მასწავლებელი

იზორია მაია

უფროსი მასწავლებელი, ხელოვნება

ვაშაკიძე ნანა

კათედრის გამგე, უფროსი მასწავლებელი

ტაბატაძე თეა

უფროსი მასწავლებელი

იზორია მაია

უფროსი მასწავლებელი, ხელოვნება

მარინა ჭუბაბრია

უფროსი მასაწავლებელი, ხატვა