ვისწავლოთ ერთად, წარმატებული მომავლისათვის!

ჩვენ უნდა აგვირჩიოთ იმიტომ, რომ:

 • ჯანსაღი ურთიერთობები
 • ადამიანური რესურსი – პროფესიონალი, წინსვლაზე ორიენტირებული პედაგოგების მაღალი მაჩვენებელი
 • მოსწავლის განვითარებაზე ორიენტირებული სწავლება
 • დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურების ფართო სპექტრი
 • სამედიცინო და ფსიქოლოგიური მომსახურება
 • სკოლამდელი აღზრდის ჯგუფი
 • სწავლების ხარისხის მონიტორინგის მოქნილი სისტემა
 • პედაგოგთა ასაკობრივი თანაფარდობა
 • პედაგოგთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის ჩამოყალიბებული სისტემა
 • საზოგადოების კეთილგანწყობა
 • საკუთარი შენობა
 • სკოლის მდებარეობა ქალაქის ეკოლოგიურად სუფთა უბანში
 • უსაფრთხო და სუფთა სკოლა
 • მცირეკონტიგენტიანი კლასები
 • მოქნილი მენეჯმენტი
 • მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა
 • ტრანსპორტით მომსახურება
 • სწავლის საფასურის ხელმისაწვდომობა
 • სასწავლო შედეგები
 • თემთან ურთიერთობის მოქნილი სისტემა
 • სამართლებრივი ურთიერთობების ჩამოყალიბებული სისტემა
 • უცხოური და შიდა პარტნიორული ურთიერთობები

შევქმენით სკოლა უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში. ეს არ არის სკოლა, რომელიც მხოლოდ განათლებაზეა ორიენტირებული. აქ დიდი დრო ეთმობა მეგობრული გარემოს შექმნას და ადამიანური ურთიერთობების ჩამოყალიბებას. მარტივი და უშუალო კომუნიკაცია, სასწავლო პროცესის გამჭირვალეობა და მოსწავლეების შეფასების ობიექტური სისტემა უზრუნველყოფს სკოლის, „მწიგნობართუხუცესის“, წარმატებას.

ეს არის სკოლა, რომლისთვისაც ჯანსაღი ცხოვრების წესი არის ერთერთი მთავარი პრიორიტეტი, რომელიც გაძლევს განათლებას, გაყალიბებს პიროვნებად და გიტოვებს სასიამოვნო მოგონებებს.