საბაზო საფეხური (VII-IX კლასები):

მოსწავლეთა რაოდენობა კლასში:

მეშვიდე კლასიდან ჯგუფი იყოფა ყველა საგანში – ჯგუფში 10-12 მოსწავლე (+/- 1-2 მოსწავლე).

სწავლება მიმდინარეობს ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნების შესაბამისად – ისწავლება ყველა სავალდებულო საგანი. ამასთან დადგენილი დისციპლინების გარდა, მოსწავლეები დამატებით სწავლობენ:

ინგლისური ენის გაძლიერებული კურსი (VII-IX კლასები)

მათემატიკის გაძლიერებული კურსი (VII-IX მათემატიკურ კლასებში და არამათემატიკურ კლასებში შესაძლებლობის ფარგლებში)

ფიზიკის გაძლიერებული კურსი (VII-IX მათემატიკურ კლასებში)

ცურვა/სპორტი (VII-IX კლასები) – სურვილის შემთხვევაში

მათემატიკის წრე (VII-IX კლასები)

ინგლისური ენის წრე – თეატრალური (VII-IX კლასები)

მათემატიკის წრე – ინგლისურ ენაზე (VII-IX კლასები)

საგნობრივი წრეები (VII-IX კლასები)

სწავლის დრო:

VII-XII კლასის მოსწავლეები სკოლაში იმყოფებიან 9:30-14:40 საათამდე (კვირაში სამი დღე), 9:30-15:30 საათამდე (კვირაში ორი დღე).